Район Батак

 • Общо описание

Град Батак се намира в едно долинно разширение на баташката Стара река при надморска височина от около 1100 метра.

Градът е център на община, в която попадат още населените места Нова махала и Фотиново, както и курорта "Цигов чарк". Цялата територия на общината е развита в планинска територия, която в по-голямата си част е покрита от хубави иглолистни и смесени гори. По тази причина на територията на община Батак са създадени четири горски стопанства - "Батак", "Борово", "Родопи" ("Беглика") и "Широка поляна". Най-високата точка в района е връх Баташки Снежник, издигащ се югоизточно от Батак и достигащ надморска височина от 2082 метра. Западно от Батак, разположен върху бившето "баташко блато", се намира едноименният язовир. Той е част от хидроенергийната каскада наречена "Баташки водносилов път" и има завирен обем от 309 млн. куб. м. Околностите на град Батак, Нова махала, Фотиново и Цигов чарк съхраняват прекрасна природа и богато културно-историческо наследство. 

 1. Ловен дом "Борово"

  Ловен дом "Борово" се намира в едноименната местност, разположена на около 15 километра южно от седалището на ДЛС "Борово".

  Разположен сред идилична поляна и обграден от стари смърчови гори, ловният дом е притегателно място за ловци и любители на дивата природа. Посещенията в района са ограничени и стават единствено след съгласуване с представители на ДЛС "Борово". Местността "Борово" може да бъде използвана като изходна точка за посещение на резервата "Дупката" и старинният "Кемеров мост". 

 2. Аяклии

  Местността "Аяклии" се намира на около час ход от ловен дом "Борово" в южна посока. Представлява живописна

  Местността "Аяклии" се намира на около час ход от ловен дом "Борово" в южна посока. Представлява живописна поляна сред боровите гори. Сред поляната има изградена хранилка за диви животни и при късмет при посещенеи на поляната може да видите някои от дивите обитатели на планината.

 3. Баташката църква

  Баташката църква "Света Неделя" представлява историческа ценност с национално значение. Църквата е съградена през 1813 година

  Баташката църква "Света Неделя" представлява историческа ценност с национално значение. Църквата е съградена през 1813 година и е един от първите християнски храмове изградени през българското Възраждане. Населението в Батак мобилизира всичките си сили и с доброволен труд изгражда своя храм само за 75 денонощия. Строители на църквата „Света Неделя” са майсторите Марко Зисо и Петър Чомпъл от Брацигово,известно със своята строителна школа и устамайстори. Богослужението в този храм винаги се изпълнява от български свещеници на български език. Десетилетия наред църквата се ползва за килийно училище.
  През 1876 година църквата става печално известна като сцена на една от най-жестоките сцени на Априлското възстание - избиването на около 5000 души, сред които деца, жени и старци.
  Тази църква никога повече не се ползва за богослужения. Останалите живи в Батак я посещават, за да запалят свещичка за загиналите си близки хора.

 4. Сачандере

  Сачандере е десен приток на Девинска река (Дамлъдере).

  Реката води началото си от югоизточните склонове на масива Дивриклии и по пътя си приема притоците Бараклийско дере (ляв), Балдарана и Каврънтъдере (десни). Представлява труднодостъпна и изключително живописна каньноновидна долина. Долното течение на реката представлява поредица от малки и по-големи водопади, преминаването на които изисква добра подготовка и оборудване. Мястото е изключително диво и достъпа до него е труден. Не се препоръчва преминаване по дерето без съответните умения и без опитен водач.

 5. Орловият камък

  Орловият камък е едно от най-впечатляващите места в тази част на Родопите. От разположена високо над долината на река Гашня

  Орловият камък е едно от най-впечатляващите места в тази част на Родопите. От разположена високо над долината на река Гашня скала се открива запомняща се гледка във всички посоки - далеч на север е билото на Балкана, на изток е родопския дял Чернатица, на югоизток хоризонта се закрива от Перелишкото било и граничния връх Циганско градище, на юг се диплят безкрайни била, зад които наднича драмския Боздаг, а в краката ви е долината на река Въча. Изходен пункт за посещението на Орловият камък е шосето от Фотиново за Кьошка. В най-високата точка на този път се отделя горски път в източна посока. По този път за около час се достига до скалата.

 6. Балабанлии

  Местността "Балабанлии" се намира на около седем километра южно от ловен дом "Борово", с който го свързва горски път.

  Местността "Балабанлии" се намира на около седем километра южно от ловен дом "Борово", с който го свързва горски път. Представлява обширна поляна, заобиколена от хубава боров гора. Тук се разделят няколко пътя - на юг продължава горски път към местността "Тусункара", резервата "Дупката" и "Кемеров мост", на изток пътя отива към местността "Карабурун", а на запад може да се слезе до долината на Девинска река. В горния край на поляната има ловен заслон, който би могъл да се ползва за подслон в екстремни ситуации.  

 7. Карабурун

  "Карабурун" или "Черно било" е една от южните издънки на Баташка планина. Билото е "затворено" между долините на Сачандере

  "Карабурун" или "Черно било" е една от южните издънки на Баташка планина. Билото е "затворено" между долините на Сачандере, Карабурунско дере и Девинска река. До местността "Карабурун" може да се отиде за около 20 минути от "Балабанлии". Сред поляната има изградена хранилка за диви животни, а в североизточна посока се открива гледка към горите над "Лесичево" и персенкската верига. 

 8. Язовир "Батак"

  Язовир "Батак" е разположен на височина 1100 м.н.р., западно от град Батак.

  Язовирът е построен през 1959 година и е част от хидроенергийната каскада "Баташки водносилов път". Реката, която е забентена за създаването на язовира се нарича Мътница и в миналото тя е протичала през обширни заравнености, наричани тогава "Баташкото блато". Общата площ на язовира е 22 кв.км., а обема на водното тяло е 308 млн. куб.м., което го прави един от най-големите язовири в България. Околностите на язовир "Батак" са привлекателно място за хиляди посетители - в югозападния край на езерото е оформен курорта "Цигов чарк", а на север близо до язовирната стена се намира по-малка курортна зона, наречена "Дъното".

 9. Фотинските водопади

  Фотинските водопади представляват красива каскада от три водопада развити по течението на Фотинска река. Най-висок е средният водопад - около 15 метра.

  До водопадите води маркиран маршрут, започващ от село Фотиново. Преминаването му отнема около 1.5 часа, като се върви по горски път, следящ реката. Непосредствено над водопадите вляво от пътя има изградена беседка, зад която започва стръмна пътечка, водеща до самите водопади. Бъдете внимателни при посещението на водопадите, защото съществува риск от подхлъзване на мокрите камъни в коритото на реката.

 10. Фотинската скала

  Мястото наречено "Фотинската скала" се намира на около 3.5 км югоизточно от ДЛС "Борово" ("Куртлуджа") по пътя за местността "Кьошка".

  От един завой на шосето се открива прекрасна гледка на изток към село Фотиново и заобикалящите го гористи склонове, връх Санджак  на север, долина на река Въча и главното било на родопския дял Чернатица. До "Фотинската скала" може да се отиде с автомобил от местността "Куртлуджа" или по маркираната пътека от село Фотиново към връх Баташки Снежник (около 1.5 часа).

 11. Калето над Нова махала

  Връхчето наречено "Калето" се издига на около два километра южно от село Нова махала. По най-високите части на възвишението личат следи от зидове и отбранителна стена.

  Обектът не е проучен и изцяло е обрасъл с гъста смесена гора. За да достигнете до връхчето се насочвате по асфалтираната улица, водеща на юг към вилната зона на селото. След около 15 минути достигате заравнено място в подножието на върха. Оттук на запад се открива прекрасна гледка към Батак, язовир "Батак" и Рила планина. Продължавате по горски път, обикалящ "Калето" от запад, докато излезете южно от върха. Тук трябва да се огледате вляво за пътечка срд гората, която постепенно се изкачва до най-високата точка. От самия връх няма гледка, но старата гора и покритите със зелен мъх камани и руини създават приятно усещане.

 12. Баташки Снежник

  Връх Баташки Снежник се издига в родопския дял Баташка планина и има височина от 2082 метра.

  Върхът представлява заоблен масив, като най-високата му част се издига над околните заравнености с около 150 метра. Темето на върха е оголено и от него се открива прекрасна гледка във всички посоки - на изток, юг и запад се диплят безкрайните родопски била, а зад тях в далечината надничат Рила, Пирин, Алиботуш, Боздаг и Стара планина. До върха достигат няколко маршрута, като изходни точки за изкачването му са селищата Батак и Нова махала, както и горските стопанства "Родопи" (Снежана) и "Борово". С цел опазване на горите и горските ландшафти в най-високите части на върха е обявена защитена местност "Баташки Снежник".

 • Забележителности

Районът около град Батак, курорта "Цигов чарк", селата Нова махала и Фотино предлага на посетителя богато разнообразие от природни и културно-исторически забележителности

Районът около град Батак, курорта "Цигов чарк", селата Нова махала и Фотино предлага на посетителя богато разнообразие от природни и културно-исторически забележителности. Обектите от "Баташкия водносилов път", включващи язовирите "Батак", "Беглика", "Голям Беглик", "Широка поляна", "Тошков чарк", "Блатото" и "Караджадере" привличат ежегодно хиляди туристи - любители на водните спортове, риболова, къмпирането и красивите гледки. На юг от Батак се простират обширни територии покрити с иглолистни гори - масива на Баташки Снежник и намиращите се южно от него хълмисти издънки на родопския дял  Баташка планина са естествено местообитание на  кафявата мечка, вълка, благородния елен, дивата свиня, дивата коза, сърната и почвсички характени за българска фауна бозайници. Множество горски пътища и пътеки свързват местностите в тази част на планината и дават възможност на туристите да ги посетят пеш или с велосипед. Тук ще намерите информация за следните обекти - връх "Баташки Снежник", "Калето" над Нова махала, "Фотинската скала", ловен дом "Борово", "Фотинските водопади", язовир "Батак", местността "Карабурун", местността "Балабанлии", "Баташката черква", местността "Аяклии", "Орловият камък", "Сачандере".

 1. село Фотиново - "Фотински водопади" - 1.5 часа

  Маршрутът започва от долния край на селото. През цялото време следвате горски път, преминаващ по протежението на Фотинска река.

  Маршрутът започва от долния край на селото. През цялото време следвате горски път, преминаващ по протежението на Фотинска река. Разходката по този път е особенно приятна през летните месеци, когато надвисналите дървета и шумящата река създават приятна прохлада. След около час пресичате реката по дървен мост и продължавате по десния и бряг. След нови 30 минути достигате до беседка, разположена вляво от пътя. Оттук надолу към реката се спуска стръмна пътечка, която де дели на две - лявата води към първия водопад, а дясната към втория и третия. Слизането по пътеката трябва да става с повишено внимание, поради опасност от подхлъзване. Връщането до Фотиново става по същия път и отнема около час и половина. 
  Маршрутът е подходящ за вело и пешеходен туризъм.
  Маршрутът е маркиран със зелен цвят.

 2. Батак - връх Баташки снежник - 4.5 часа

  Маршрутът за изкачване на Баташки снежник започва от центъра на Батак в южна посока.

  Маршрутът за изкачване на Баташки снежник започва от центъра на Батак в южна посока. Пътеката напуска границите на града и започва да се изкачва стръмно през ливади в югоизточна посока. Следвате жълта маркировка. По време на изкачването се откриват красиви гледки над долината на Стара река. След около 45 минути пътеката засича горски път и маркировката започва да го следва в южна посока. Маршрутът навлиза в хубава букова гора. Още час и половина и сте в м. Мирчовица, където има изградено място за отдих. След още около 30 минути сте на поляна с паметна плоча за бивак на отряда на Антон Иванов. Следвайки маркировката ще ви отнеме малко повече от час за да достигнете до заслона под Баташки снежник. Там има базови условия за настаняване и студена чешма. След заслона продължете около 5 мин. по пътя в югоизточна посока и ще засечете пътеката отиваща в източна посока към обширните поляни в подножието на върха. От поляните се продължава на изток и следва красиво и панорамно изкачване. Последното изкачване ще ви отнеме между половин и един час. Общото време необходимо за маршрута е около 4:30 часа.

  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм.
  Маркировката е с жълт цвят.

 3. Нова махала - връх Баташки Снежник - 3.5 часа

  От Нова махала тръгвате на юг в посока "Калето". На излизане от селото има табела и започва червена маркировката към върха, която следва черен път.

  Откриват се широки гледки на запад към град Батак, едноименния язовир и Рила. След това пътя навлиза в прохладна широколистна гора. След по-малко от час достигате до беседка и чешма. След това пътят има разклонения, но следвате табелите и маркировката и продължавате плавно да набирате височина. След още 15 минути има още една беседка за отдих. Пътят после влиза в иглолистна гора и започва да подсича северозападните склонове на върха и след по-малко от два часа достигате обширните поляни в западното подножие на Снежника. Междувременно минавате през още едно място за отдих с чешма и след това няколко непостоянни през годината чешми. От поляните се тръгва на изток и следва красиво и панорамно изкачване по жълта маркировка. Последното изкчване ще ви отнеме между половин и един час. Общото време необходимо за маршрута е около 3:30 часа.
  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм.
  Маршрутът е маркиран с червен цвят, жълт - в последната част преди върха.

   

  map

   

 4. Цигов чарк - м. "Ушите" - връх Мел - 2.5 часа

  От центъра на Цигов чарк поемате по шосето обикалящо язовира в посока на контрастената. До контрастената отивате за около 40 минути.

  Непосредствено след контрастената вляво се отбива горски път, изкачващ се през поляната на север. Пътят подсича западните склонове на връх Коилето и за около час достигате до седловинна поляна, наречена "Ушите". Тук има ловна хижа, която може да послужи като подслон при нужда и чешма с питейна вода. От хижата продължавате по стръмния горски път в северна посока и за около 20 минути се изкачвате до най-високата точка на връх Мел - 1336 м.н.в. На това място трябва да се огледате внимателно за маркиранта със син цвят пътека в западна посока. Пътеката се спуска стръмно и след около 10 минути излизате в горната част на скалата "Мел". Оттук се открива една от най-краивите панорами в чепинския край - под вас е източната част на котловината и населените места Ракитово, Костандово и Дорково. На запад в далечината се вижда Велинград, а на югоизток хоризонта се закрива от билото на "Пашино бърдо" и връх Голяма Сютка. На запад в далечината се вижда възвишението на връх Острец и билото на Алабак, а зад тях наднича Рила планина. 
  Оттук можете да продължите на запад по стръмна пътека към Костандово (1.5 часа) или да се върнете обратно до Цигов чарк. 
  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм.
  Маршрутът е маркиран със син цвят.

   

   

   

   

   

 • Маршрути

Районът на Батак предлага разнообразие от маршрути за пешеходен, вело туризъм и водни спортове. Множество горски пътища и пътеки извеждат до интересни местности

Районът на Батак предлага разнообразие от маршрути за пешеходен, вело туризъм и водни спортове. Множество горски пътища и пътеки извеждат до интересни местности, както в района на язовира, така и из безбрежните гори на Баташки снежник и Фотиново. Изходни пунктове за посещение на туристическите обекти в района са град Батак, курорта "Цигов чарк", селата Нова махала и Фотиново. 

По-долу са описани следните маршрути:

1. Цигов чарк - връх Мел - пешеходен или вело;
2. Нова махала - връх Баташки снежник - пешеходен;
3. Батак - връх Баташки снежник - пешеходен;
4. Фотиново - Фотински водопади - пешеходен или вело;

 1. "Вила Санта Мариa" - Цигов чарк

  Семеен хотел „Вила Санта Мариа” се намира на бреговете на язовир "Батак" в курортния комплекс "Цигов чарк". Околностите на хотела предлагат условия за почивка

  Семеен хотел „Вила Санта Мариа” се намира на бреговете на язовир "Батак" в курортния комплекс "Цигов чарк". Околностите на хотела предлагат условия за почивка и възстановяване, за риболовен, селски, исторически и религиозен,  високопланински и хобитуризъм, водни развлечения, както и за зимни, развлекателни и екстремни спортове.
  Хотелът се състои от 6 двойни стаи, 2 едноспални апартамента и 1 ВИП апартамент, ресторант с 30 места и открита панорамна тераса с 30 места. Всички помещения, ресторант и панорамна тераса са с неповторима гледка към язовир "Батак".
  Храната в ресторанта се приготвя на място с гарантирани домашно приготвени продукти, като приоритет имат вкусното агнешко и телешко месо от  родопския регион, домашни зайци, местните картофи, на място приготвени сладка от диворастящи плодове – ароматни горски ягодки, черна боровинка, малини, къпини. Във всеки момент можете да се освежите с чай от горски билки, овкусен с боров или билков мед от баташки производители. Обстановката е близка до домашния уют. Това е мястото за вашия семеен празник, събитие или дори само здравословно хранене.

  Повече информация за хотела може да получите на www.villasantamaria.bg или на 0896 100 211.

 • Места за настаняване

Възможностите за настаняване в района на Батак са концентрирани основно в курорта "Цигов чарк".

Възможностите за настаняване в района на Батак са концентрирани основно в курорта "Цигов чарк". Разнообразието от настаняване в курорта включва няколко големи хотела, както и множество по-малки семейни хотели и частни вили. В град Батак има един хотел, а в село Фотиново може да се настаните в частна къща или след предварителна заявка да ползвате базата на ДЛС  "Борово".

 • Общо описание
 • Забележителности
 • Маршрути
 • Места за настаняване