Район Девин

 • Общо описание

"Разположен върху един живописен разлив на река Дамладере, на три и половина километра западно от водослива и́ с реката Въча, градът е заобиколен с венец от планински възви

шения, които му придават особено положение и прелест. На североизток от града плавно се възвисяват Челата, голи ридове, обраснали с храсти, които свършват с една скална „козирка” от варовити чуки. На запад от тези Чела се издига стръмното и канаристо възвишение Гребенец — вратоломни сипеи и спускове, които защищават града от северозападните ветрове. Макар че се наричат Гребенец, тия стърчащи над Девин планински зъбери наподобяват повече великански дарак, в който се разчесват всички облаци, прелитащи над Девин. Закачат ли се на Гребенец мъгли, вековният опит е доказал, че дъждът никога не закъснява, тъй че върхът е и каменният барометър на града, по който се познава не само ще има ли, няма ли да има дъжд, по и докога и колко ще вали. В ясно време Гребенец се откройва хубаво със сиво-сините си канари върху синината на небето и със своята „корона” дава на пейзажа нещо фантастично-приказно... Спуснат ли се мъглите над върха, изчезне ли „короната” в облаците, пейзажът се променя: скалите заприличват на крепостни кули, обсадени от мъгли, сипеите — на застинали потоци, спуснали се към Дамладере, която млати с вълните си в каменните брегове...
Реката се е наричала някога освен Дамладере, Дамдере, Дамледере, Дамудере и Домуздере (от „домуз” — свиня), но на мене ми се струва, че за тая река със скалисти, някъде отвесни брегове няма по-истинско и точно име от Дамладере: стръмнините са вратоломни до припадък: само като ги погледнеш — замайва се главата ти и ти се завива свят. Преломът на реката съсича от запад към изток планинския масив около Девин и след много водопади, прагове и извивки успява да разтласка върховете и да образува Девинската живописна лъка. На югозапад тя е заградена от гористия масив: на Погорец с неговите второстепенни върхове и чуки, които слизат към реката на широчки, спокойни вълни. Тези „вълни” образуват „сложни” места, валози и падини, разработени на ниви, каквито са Равенец и Равне, наричана още Въртóграде. Това са местности, заоблени, спокойно разположени, от край до край обрасли в тъмнозелени борови гори, които придават на града чудесен изглед. В такова обкръжение от зелени и скалисти върхове Девин е абсолютно защитен от студените западни и северозападни ветрове. Единственият вятър, който се чувствува в този град, е мекото дихание на юга, дето носи пролетни тръпки и тихи, планински дъждове. Тоя кротък беломорски полъх стопява снеговете бързо, омекотява климата и го прави много здравословен и приятен. Обстоятелството, че в Девинската котловинна виреят всякакви овошки, та дори лозята, достатъчно говори за средиземноморското влияние в гънките на тази местност.

Градът е разположен по двата бряга на реката — по-голямата му част — върху левия, равния бряг, а по-малката, новата му част — по стръмнината на десния. Тази нова махала все повече се развива и стъпаловидното и́ разположение все повече разкрасява града, още повече че в нея къщите са нови, неотколе застроени. Градът наброява сега около 5000 души, но бързо се развива и расте. В строеж е модерен завод за преработване на дървесина с гатерни, мебелни, плоскостни и други отделения и 600 души работници, въоръжени с най-модерна техника. Издигат се и жилищни блокове за строителите на новата каскада „Въча”. Съществува проект да се доведат в Девин водите на Боденската минерална баня, за да се обогати той ог горско-промишлен град и в летовищен. Тези перспективи се особено засилват със строежа на каскадата, на която Девин е най-естественото средище и която ще влее нова жизнена струя в неговото развитие."

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

 1. Язовир "Цанков камък"

  Язовир "Цанков камък" е построен по поречието на река Въча. Той е част от хидроенергийната каскада "Доспат-Въча", в която влизат още

  Язовир "Цанков камък" е построен по поречието на река Въча. Той е част от хидроенергийната каскада "Доспат-Въча", в която влизат още язовирите "Доспат", "Тешел", "Въча" и "Кричим". Строежът на язовира е приключен през 2010 година, а обема на водното тяло е около 110 млн.куб.м., което го прави един от най-значимите в България. Водите на езерото се захранват от реките Въча, Девинска и Гашня. Особенно впечатляваща е язовирната стена, която е изградена с формата на обърната към водата дъга и има височина 130 метра. Водите на езерото са зарибени и това привлича любителите на риболова. Посетителите на Девин могат да се насладят на спокойните води и живописни околности на язовира, включвайки се в организираните разходки с лодка.

 2. Защитена местност "Храстево"

  Защитена местност "Храстево" е обявена през 2012 година с цел опазване на вековна гора от черен бор с участие на горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук.

  Защитена местност "Храстево" е обявена през 2012 година с цел опазване на вековна гора от черен бор с участие на горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук. Процедурата по обявяване на защитената местност е всъщност възстановяване на най-старата защитена местност в България, която според документи датира от 1931 година. Местността се намира на около един километър североизточно от Девин и лесно може да бъде посетена по новосъздадения маршрут наречен екопътека "Храстево".

 3. Гребенец

  Височината "Гребенец" се издига северно от Девин и впечатлява посетителите с внушителните си скални склонове. Най-високата кота е 1376 м.н.в.

  Височината "Гребенец" се издига северно от Девин и впечатлява посетителите с внушителните си скални склонове. Най-високата кота е 1376 м.н.в. Скалистите склонове на "Гребенец" са естествено местообитание на дивата коза и нейни представители могат да бъдат наблюдавани дори от шосето Девин - Лесичево. До най-високата точка на рида водят горски път и пътека, а от нея се открива прекрасна панорама към девинската долина, билата на Чернатица, Мурсалица, Перелик и Девинска планина. Изкачването на "Гребенец" от Девин отнема около 3 часа.

 4. Минерални басейни "Струилица"

  Минералните басейни в местността "Струилица" се намират на около 2 километра западно от град Девин по поречието на едноименната река.

  Минералните басейни в местността "Струилица" се намират на около 2 километра западно от град Девин по поречието на едноименната река. В местността има 4 хидротермални извора със сходни физични и химични характеристики. Минералните извори се различават предимно по температурата на водата. Всички води са слабо минерализирани (0,223 г в л), хидрокарбонатно-натриеви, с висока алкална реакция (рН 9,4), с много ниска водна твърдост (0,3 немски градуса, т.е. „мека“ вода), бистри, безцветни, без мирис и с много приятни питейно-вкусови качества. СПА комплекс "Струилица" се състои от три открити басейна, ресторант и спа център. Комплексът работи целогодишно и предлага отличен завършек на всяка разходка в района на Девин.

 5. Калето

  Връхчето Калето се издига над левия бряг на Девинска река на около 1.5 километра западно от м. "Струилица".

  По най-високите части на връхчето личат стари зидове, което свидетелства, че в древността на това място се е издигал укрепен пункт или крепост. 

 6. Девинска екопътека

  Девинската екопътека е създадена по протежението а едноименната река. Началото на пътеката е в местността "Струилица"

  Девинската екопътека е създадена по протежението а едноименната река. Началото на пътеката е в местността "Струилица", намираща се на около два километра западно от Девин. Общата и дължина е около 2.5 километра, като в най-тясната част на долината са изградени поредица от метални мостчета, прикрепени към отвесните скали надвиснали над реката. На няколко места по пътеката има изградени места за отдих и информационни табла, даващи информация за растителния и животински свят в тази част на Родопите. Пътеката завършва в местността "Лъката", откъдето може да бъдат посетени водопадите по река Житен дол или да се продължи по стръмна пътека към хижа "Орфей". Успоредно на пътеката съществува втори маршрут, изкачващ се до водопада "Самодивско пръскало" и останките от древното укрепление "Калето". Пътеката е маркирана, а преминаването и в двете посоки отнема около два часа.

 7. Водопадите по Житен дол

  Житен дол е десен приток на Девинска река, вливащ се в нея недалеч от местността "Лъката". Рекичката води началото си от

  Житен дол е десен приток на Девинска река, вливащ се в нея недалеч от местността "Лъката". Рекичката води началото си от билото на Девинска планина и спускайки се по стръмните и северни склонове образува каскада от водопади, някои от които с височина около 10 метра. Достигането до водопадите става по стара пътечка, започваща от м. "Лъката" и изкачваща се в посока хижа "Орфей". Каскадата от водопади се намира на около 500 метра на "Лъката" и остава вляво от пътеката.

 • Забележителности

Районът на град Девин впечатлява със своите природни забележителности. Освен на термоминералните води, бликащи в

Районът на град Девин впечатлява със своите природни забележителности. Освен на термоминералните води, бликащи в западния край на града, посетителите на този район могат да се насладят на съхранената природа и впечатляващите гледки в околностите. Поречието на Девинска река и нейните притоци омайват туристите със своето водно богатство, водопади, вековни гори и непристъпни зъбери. Северно от Девин се издига рида Гребенец, чиито скалисти склонове да естествено местообитание на стада от диви кози. На юг е девинската планина, чиито обрасли с гъсти гори склонове са дом на мечки, диви свине, елени и сърни. На тази страница сме се опитали да представим част от интересните обекти, които препоръчваме да посетите по време на престоя си в Девин.

 1. Девин - "Самодивско пръскало" - "Калето" - Девин

  От Девин отивате до минералните басейни в местността "Струилица" (3 км). От "Струилица" започва т.нар.

  "девинска екопътека", следяща поречието на Девинска река до местността "Лъката". По протежение на пътеката има изградени множество информационни табла, кътове за отдих и метални мостчета, с чиято помощ преминавате през труднодостъпните участъци. След около 15 минути достигате до малка къщичка вдясно от пътеката, под която в Девинска река се влива малък приток. На това място трябва да завиете надясно, следвайки левия бряг на потока. Скоро пътечката се очертава и за около 15 минути достигате до водопада наречен "Самодивско пръскало". Водопадът е с височина около 15 метра и е особенно интересен през пролетните и есенните месеци, когато потока е пълноводен. За да продължите по маршрута е необходимо да се върнете обратно до къщичката при основната пътека и да продължите от другата страна на потока. Пътеката за "Калето" се вие на серпентини по склона на хълма и за около 15 - 20 минути ви отвежда до малка седловина. Самото кале се намира наляво, като останки от стените му могат да бъдат различени по най-високите части на хълма. Красива гледка се открива към поречието на Девинска река. Пътеката продължава западно от седловината преди връхчето и постепенно се спуска до местността "Лъката". Оттук до местността "Струилица" и Девин се връщате по екопътеката, следяща живописното ждрело на реката.
  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм.
  Маршрутът е маркиран с виолетов цвят.

 2. Девин - Лилово - Забърди - Девин

  Този маршрут не е маркиран и за преминаването му е необходима добра карта / GPS.

  От Девин се придвижвате с автомобил на около 10 километра по пътя за местността "Лесичево". Мястото, на което трябва да се отбиете ще познаете по вятърна перка вдясно от пътя. От това място продължавате пеш по горския път, отделящ се вляво (ЮЗ). Пътят се спуска леко надолу, пресича близкото поточе и след около 20 минути достигате стар овчарник. Следва кратко изкачване и спускане, което ви отвежда до поляните в местността Лилово. Тук достигате до друг път, на който трябва да завиете наляво (юг). Отново следва кратко изкачване, след което следва спускане в южна посока към местността "Забърди". Пред вас се открива прекрасна гледка към долината на Девинска река, отсрещното било и масива на Карлък на югоизток. Подминавате малък водоем (вдясно от пътя) и след около 10 минути достигате до рзклон. Трябва да поемете надясно и след нови 15 минути достигате до края на пътя. Вляво от вас се открива долината на Девинска река и склоновете край Еленски дол. Дълго време погледът броди по надиплените била и дерета, които се откриват пред нас, а ако имате късмет може да видите и някой от дивите обитатели на планината. За да се спуснете до реката е необходимо да откриете едва забележима ловна пътечка, спускаща се между скалите в южна посока. Спускането до местността "Лъката" отнема около час. Оттам до Девин се връщате по девинската екопътека. 
  Маршрутът е подходящ за опитни планинари или с водач.

 3. Девин - "Лъката" - водопадите на Житен дол
 4. Девин - Лесичево - 4 часа
 5. Девин - ЗМ "Храстево" - Девин - 2 часа
 • Маршрути

Маршрути в района на Девин

Маршрути в района на Девин

 1. Конна езда
 2. Наблюдение на диви животни
 • Туристически услуги
 • Общо описание
 • Забележителности
 • Маршрути
 • Туристически услуги