Район Юндола

 • Общо описание

Седловината Юндола e географска граница между Родопите и Рила. Намира се на около 15 километра западно от Велинград при надморска височина около 1400 метра.

Седловината Юндола e географска граница между Родопите и Рила. Намира се на около 15 километра западно от Велинград при надморска височина около 1400 метра.
Представлява обширни поляни, заобиколени от хубави борови и смърчови гори. Според преданието на това място се е организирало тържище на животни от номадите власи и юруци. 
С ключовото си местоположение Юндола представлява и важен кръстопът, при който се пресичат пътищата водещи от Велинград за Белмекен в Рила планина и от Белово за Разложко.
Чиститят въздух, красивите гледки и дъхавите гори и поляни са превърнали Юндола в любимо място за отдих на мнозина. 

 1. Гара "Аврамово"

  Гара Аврамово е най-високо разположената ЖП гара в България и на Балканския полуостров. Надморската и височина е 1267 метра.

  Гара Аврамово е най-високо разположената ЖП гара в България и на Балканския полуостров. Надморската и височина е 1267 метра. Намира се в непосредствена близост до едноименната седловина, която се приема за географска граница между Рила и Родопите. Идвайки от Горно Тракийската низина, ЖП линията се движи по долината на Чепинска река и нейните притоци Абланица и Люта река. След гара Света Петка ЖП линията преодолява около 210 метра денивелация, за да се изкачи до Аврамова седловина. 
  Оттук линията се спуска към долината на река Места и Разложката котловина. Гарата е въведена в експлоатация през 1939 година.

 2. Защитена местност "Рогачица"

  Защитена местност "Рогачица" се намира в т.нар. Гешева планина северно от Юндола. Защитената местност има площ от 127 ха и е обявена през 1981 година

  Защитена местност "Рогачица" се намира в т.нар. Гешева планина северно от Юндола. Защитената местност има площ от 127 ха и е обявена през 1981 година с цел опазването на стари елови и смърчови гори. В защитената местност при надморска височина 1400 - 1600 метра са формирани сложни по състав и структура горски екосистеми, в които елата е доминантен, при това жизнен и високо продуктивен дървесен вид. Осигурени са естествени условия за развитие и формиране на смесен състав на насаждения с доминиране на елата.
  До прекрасните гори в местността "Рогачица" може да се отиде по маркиран със зелен цвят маршрут от летовището Юндола за около 30 минути.

 3. Куртовски поляни

  "Куртовските поляни" или "Куртово" е местност в Рила, разположена на около 1700 м.н.в. Местността "Куртово" отстои на около 10 километра от Юндола по шосето за Белмекен.

  Предствляват обширни поляни, които се ползват като планински пасища  и ниви за отглеждане на картофи.

 4. Планински божур

  Планинския божур (Trollius europaeus) е многогодишно тревисто растение. Родовото название Trollius на латински означава овален.

  То е дадено на растението заради кълбовидните му кичести цветове. Неговите стройни, високи до един метър стъбла са неразклонени облистени по цялата си дължина. Най-долните листа са с дръжка, а горните са почти приседнали. Петурите са дланевидно разсечени на 3—7 клиновидно стеснени дяла, с дълбоко напилен ръб. Стъблата завършват с 1—2 златистожълти цвята, кичести като градинските божури. 

  В района на Юндола, планинския божур се среща в местността "Филибелийска поляна". Цъфти от юни до август.

 5. Филибелийска поляна

  "Филибелийска поляна" се намира на около седем километра северозападно от Юндола и на два километра от местността "Старина".

  Представлява обширна поляна заградена от хубави смърчови гори. В южния край на поляната е изграден заслон с течаща вода и тоалетни. Тук се намира и учебното стрелбище на УОГС "Георги Аврамов" - Юндола, както и малък рибарник. Името си поляната носи от богата пловдивска фамилия (Филибе), която извършвала дърводобив в този район в началото на 20ти век. Сред влажните части на поляната може да бъде видян планинския божур, който цъфти през месец Юли. До "Филибелийска поляна" води маркиран с червен цвят пешеходен маршрут от местността "Старина". Изминаването му отнема около 30 минути. "Филибелийска поляна" предлага чудесни условия за кратък излет и почивка сред природата. От 1981 година "Филибелийска поляна" е обявена за защитена местност.

 6. Защитена местност "Валявиците"

  Защитена местност "Валявиците" се намира на около седем километра северозападно от Юндола, в горното поречие на река Яденица.

  Защитена местност "Валявиците" се намира на около седем километра северозападно от Юндола, в горното поречие на река Яденица. Защитената местност има площ от 73 хектара и е обявена през 1986 година с цел да се съхрани естествения характер на горските екосистеми - чисти и смесени смърчово-елови гори, и букови дендроценози, както и естествени местообитания на сърна, мечка, дива свиня, глухар и други видове от местната планинска фауна. В обсега на защитената местност са установени и анализирани общо 148 вида висши растения.
  На 18.12.1985 година през територията на защитената местност преминава смерч (ветровал), който нанася огромни материални и екологични щетивърху целостта и строежа на горските екосистеми - повалени са около 10% от общия дървесен запас на защитената местност.

   До "Валявиците" може да се отиде по горски пътища от местността "Старина" за около 30 - 40 минути. 

 7. Водопад "Скока"

  Водопад "Скока" се намира по поречието на река Крапо дере на около 3.5 километра западно от Юндола. Водопада е част от живописна каскада

  Водопад "Скока" се намира по поречието на река Крапо дере на около 3.5 километра западно от Юндола. Водопада е част от живописна каскада от малки водопадчета и еворзионни котли с обща дължина около 200 метра. Височината на самия водопад е около 10 метра. Достигането до водопад "Скока" става по маркирана със син цвят пътека, спускаща се от асфалтовото шосе между Юндола и Пашово. 
  Преминаването по скалите край водопадите изисква добра подготовка и повишено внимание, поради риска от подхлъзване и падане по скалите.

 8. Пашови скали

  Местността "Пашови скали" се намира на около два километра южно от Юндола. Предствалява скален комплекс развит високо над

  Местността "Пашови скали" се намира на около два километра южно от Юндола. Предствалява скален комплекс развит високо над долината на Люта река. От "Пашови скали" се разкрива прекрасна панорама към северозападните части на Родопите, масива на Велийца, източна Рила и Пирин. Долната част на скалите попада в рамките на заградената площ на УОГС "Юндола", в която се отглеждат популации на муфлони, лопатари и диви свине. 
  От Юндола до "Пашови скали" водят два маршрута маркирани с червена маркировка. Изминаването им отнема около 30 минути.

 • Забележителности

Околностите на Юндола

Околностите на Юндола

 1. м. "Старина" - м. "Банята" - м. "Каца ливада" - х. "Христо Смирненски" - 1.5 часа

  От местността "Старина" поемате по маркирания със зелен цвят маршрут в северозападна посока.

  След пет минути достигате местността "Банята", където има хубава чешма и беседка, предоставящи добри условия за пикник. Продължавате по пътя вдясно и скоро излизате на обширни поляни. Това е началото на местността "Челебийца". Продължавате по пътя в северозападна посока и след около 500 метра трябва да се отбиете вдясно (зелена маркировка) по затревен път, преминаващ през млади насаждения. По този път се изкачвате за около 15 минути до шосето Юндола - Белмекен в местността "Каца ливада", където завивате наляво (север) и продължавате до хижа "Христо Смирненски" (30 - 40 минути). Този маршрут може да бъде модифициран, като в местнотта "Кантара" (по пътя за хижата) се отбиете вляво (червена маркировка) и следвате маркирания в червено маршрут до м. "Чукалов чучур". След "Чукалов чучур" по маркиран в синьо маршрут може да се върнете обратно до местностите "Челебийца" и "Старина". Удължен по такъв начин маршрутът може да бъде изпълнен за около 4 часа.
  Маршрутът е подходящ за пешеходен и вело туризъм.
  Маршрутът е маркиран със зелен цвят.

 2. Юндола - м. "Мангов мочур" - м. "Старина" - 1.5 часа

  От център на Юндола се отправяте на север по шосето за Белмекен. След около 600 метра се отбивате вдясно по пътеката водеща до ТБ "Андела".

  Преминавате покрай туристическата база и продължавате по горски път. Скоро достигате до разклон, на който сте наляво (запад). Пътят се изкачва постепенно и след около 20 минути достигате до местността "Мангов мочур", където има малък заслон и чешма с хубава вода. Тук е и границата на ЗМ "Рогачица", която остава вдясно от маршрута. Продължавате по горски път, който навлиза в красива смесена гора и скоро се изкачва до билото. Оттук до местността "Старина" продължавате по билния път, който е явно по-използван от отбиващите се вляво и дясно второстепенни пътища. 
  Маршрутът е подходящ за пешеходен, вело и конен туризъм.
  Маршрутът е маркиран със зелен цвят.

 3. гара Аврамово - Чукалов чучур - Куртово

  От гара Аврамово поемате по стръмен път в северна посока. След около 15 минути излизате на открито простраство западно от село Пашово.

  Поемате наляво (северозапад) по камионния път следящ билото. Преминавате сред картофени ниви и пасища и след около 30 минути достигате до кръстопът, на който от дясно идва стар път. Пресичате го и продължавате напред и нагоре сред боровата гора. След около 15 минути наклона на пътя намалява и започвате да се движите почти по хоризонтал. Скоро достигате и местността "Чукалов чучур", носеща името си благодарение на малка чешма, вдясно от пътя. След "Чукалов чучур" излизате на красиви поляни, къдет пътя се дели - наляво води към местността "Манашица", а нашия маршрут продължава направо (север) преминавайки през западното подножие на връх Каратепе (1802 м.н.в.). Пътят отново навлиза в смърчовата гора, но запазва посоката си, докато не излезете на куртовските поляни (около 40 минути от "Чукалов чучур"). Тук поемате надясно (изток) и след нови 20 минути достигате до асфалтовия път Юндола - Белмекен. Продължавате наляво по шосето и за около 30 минути достигате до последната точка на маршрута - хижа "Христо Смирненски". Оттук можете да продължите по маркиран маршрут към Юндола (3 часа) или към спортна база "Белмекен" (3 часа).
  Маршрутът е подходящ за пешеходен, велосипеден и конен туризъм.
  Маршрутът е маркиран с червен цвят. 

 4. "Старина" - "Филибелийска поляна" - 20 минути

  От местността "Старина" до "Филибелийска поляна" води маркиран с червен цвят горски път. Разходката е лека, като почти през цялото време пътя се движи през смърчова гора.

  В южния край на поляната има изградена чешма с хубава вода, заслон с камина и тоалетни. От "Филибелийска поляна" може да се продължи по немаркирани пътища на североизток към Бъзенишкото дере и долината на река Яденица или на северозапад към ЗМ "Валявиците" и "Куртово". 
  Маршрутът е маркиран с червен цвят и е подходящ за пешеходен, вело и конен туризъм. 

 5. Юндола - "Пашови скали" - Юндола - 1.5 часа

  От центъра на Юндола се насочвате на юг-югоизток към поляните и параклиса "Света Петка".

  Сред поляните започва горски път, който ви отвежда до оградата на ловното стопанство. Преди входа на стопанството завивате вдясно (ЮЗ) и следвате маркираната пътека, която се движи сред хубава борова гора. След около 20 минути излизате на открита поляна, в чиито западен край се намират т.нар. "Пашови скали". От поляната се открива прекрасна гледка към диплите на Родопите, Рила и Пирин. На полянката има изградена малка беседка. Връщането до Юндола може да стане по маркирания горски път, който започва вляво от седловината преди поляната. По този път за около 30 - 40 минути се връщате до Юндола.
  Маршрутът е с обща дължина малко над 4 километра и е маркиран с червен цвят. 
  Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм и планинско колоездене.

  term

 • Маршрути

 1. Планинско колоездене

  През 2014 година в резултат от партньорство между сдружение "Байкария" и УОГС "Георги Аврамов" бяха проучени и маркирани десет маршрута

  През 2014 година в резултат от партньорство между сдружение "Байкария" и УОГС "Георги Аврамов" бяха проучени и маркирани десет маршрута, подходящи както за пешеходен, така и за вело туризъм. Маршрутите са с изходна точка Юндола и се насочват към местностите "Старина", "Филибелийска поляна", "Челебийца", "Мальовица", "Куртово", "Пашови скали", "Локвата" и "Торишката". 
  Маркираните маршрути дават възможност на посетителя да се докосне до живописните гори и дъхави поляни в района на Юндола. Велосипеди могат да бъдат наети от базата на УОГС, а за организиране на групови велосипедни преходи може да се обърнете към сдружение "Байкария" на bikearea@gmail.com 

 2. Конна езда

  Конна база "Старина" се намира в едноименната местност, на около 5 километра северозападно от Юндола.

  Конна база "Старина" се намира в едноименната местност, на около 5 километра северозападно от Юндола. Базата разполага с пет ездитни коня и две понита. 
  Инструкторите от базата предлагат, както езда на открито за начинаещи, така и по-дълги разходки в района за напредналите в конната езда. Повече информация за условията за ползване, както и контакти за резервации можете да намерите на www.yundola.org 

 3. Наблюдение на диви животни

  УОГС "Георги Аврамов" стопанисва база за интензивно стопанисване на дивеч „Пашови скали”. Тя е създадена през 1988 г. с цел

  УОГС "Георги Аврамов" стопанисва база за интензивно стопанисване на дивеч „Пашови скали”. Тя е създадена през 1988 г. с цел развъждане на елен лопатар и муфлон. Оградена е площ с размер 234 ха и се намира на по-малко от километър южно от центъра на Юндола. След предварителна уговорка с управителя на базата, може да бъде организирано индивидуално или групово наблюдение на видовете елен лопатар, муфлон  дива свиня. Обикновенно наблюдението трае около два часа и се провежда привечер от специално устроен наблюдателен пункт. За контакти със УОГС - www.yundola.org

 • Туристически услуги

Туристическата база на УОГС "Георги Аврамов" и сдружение "Байкария" предлагат на посетителите на юндолския район добър избор от активности на открито

Туристическата база на УОГС "Георги Аврамов" и сдружение "Байкария" предлагат на посетителите на юндолския район добър избор от активности на открито - пешеходни преходи, конна езда, преходи с планински велосипед, наблюдение на диви животни, организиране на пикник сред природата. Повече информация за условията за ползване на услугите можете да получите на info@yundola.org или bikearea@gmail.com

 • Места за настаняване

Базата на Лесотехнически университет към УОГС "Георги Аврамов" - Юндола предлага отлични условия за настаняване

Базата на Лесотехнически университет към УОГС "Георги Аврамов" - Юндола предлага отлични условия за настаняване - стаи с две и три легла, апартаменти, конферентни зали, ресторант и кафе, спа център с джакузи. Базата работи целогодишно, но ако решите да ползвате техните услуги е препоръчително да направите предварителна резервация. Повече информация и контакти можете да намерите на www.yundola.org

 • Общо описание
 • Забележителности
 • Маршрути
 • Туристически услуги
 • Места за настаняване