Район Сърница

 • Общо описание

Град Сърница се намира в долината на река Доспат и е разположен по северозападния бряг на едноименния язовир.

Град Сърница се намира в долината на река Доспат и е разположен по северозападния бряг на едноименния язовир.

 1. "Каялийски скали"

  "Каялийските скали" представляват комплекс от причудливи скални масиви, образувани във високите части на дъбрашкото било, недалеч от

  "Каялийските скали" представляват комплекс от причудливи скални масиви, образувани във високите части на дъбрашкото било, недалеч от едноименното горско стопанство. Скалите са пръснати сред гората на площ от около 1 кв.км. и впечатляват посетителя с размерите и формите си - най-високите надхвърлят височина от 30 метра, а въображението на наблюдателя може да открие в тях фигури на хора, животни, замъци и кули. От върха на скалите се открива прекрасна панорама към гористите склонове на Дъбраш в южна и западна посока, а хоризонта се закрива от зъберите на Пирин, Алиботуш и Боздаг. До скалите най-лесно може да се отиде от г.с. "Беслет" (2 часа) или седловината "Ранча" (2 часа). 

 2. връх Беслет

  Връх Беслет (1938 м.н.в.) е най-високата точка на родопския дял Дъбраш. Издига се в северозападните части на дела, южно от

  Връх Беслет (1938 м.н.в.) е най-високата точка на родопския дял Дъбраш. Издига се в северозападните части на дела, южно от село Побит камък. Темето на върха представлява тревиста поляна обърната на юг, а склоновете му са покрити с гъсти смърчови гори. Според някои автори името на върха идва именно от тези гъсти гори, в които "попадне ли човек, се губи без следа". До върха може да се достигне по горски пътища и пътеки от село Побит камък (3 часа), г.с. "Вищерица" (3.5 часа), седловина "Ранча" (4 часа). 

 3. "Кръстовете"

  Местността "Кръстовете" представлява живописна билна поляна във Велийшко-Виденишкия дял на Родопите. Намира се в югозападното подножие на връх Сребрен

  Местността "Кръстовете" представлява живописна билна поляна във Велийшко-Виденишкия дял на Родопите. Намира се в югозападното подножие на връх Сребрен (Гюмушчал). На това място се пресичат горски пътища идващи от местностите "Каратепе" (северозапад), "Гьошев чарк" (изток) и "Гаргалък" (юг). Сред поляните има изградени дървени колиби, които през лятото служат за подслон на местни хора пашуващи животните си по поляните наоколо. В околностите на местността "Кръстовете" са намирани следи древно поселение, което вероятно е съществувало във връзка с добива на сребро по темето на Гюмушчал. До "Кръстовете" може да се отиде за около 2 часа от местността "Каратепе" и за около 6 часа от град Сърница. 

 4. "Дъбраш"

  Родопският дял Дъбраш се намира в най-западната част на планината, между долините на реките Места и Доспат. Ридът има издължена форма развита в посока северозапад-югоизток.

  Родопският дял Дъбраш се намира в най-западната част на планината, между долините на реките Места и Доспат. Ридът има издължена форма развита в посока северозапад-югоизток. Общата му дължина е около 55 километра, а в най-широката си част достига около 25 километра. Северното му ограничение е долината на река Златарица, явяваща се ляв приток на Места. На изток долината на река Доспат го отделя от Велийшко-Виденишкия дял, а на запад и юг се ограничава от долината на река Места и Гоцеделчевската котловина. Билните му части имат височина около 1500 - 1600 метра, а над тях се издигат отдлени възвишения, най-високо от които е връх Беслет - 1937 м.н.в. Други лични върхове са Каракая  - (1761 м.), Каялийски връх (1748 м.), Свети Петър (1744 м.), Пърдикон (1730 м.), Унден (1668 м.). По-голямата част от територията на Дъбраш се отводнява към река Места, посредством притоците Канина, Вищерица и Чечка Бистрица. Кочанска река отича южните части на дела към река Доспат. В западното подножие на Дъбраш, в околностите на село Огняново бликат термоминерални извори. По-голямата част Дъбраш е покрита с иглолистни гори, сред които преобладават смърчовите. Животинския свят е представен от кафява мечка, вълк, дива свиня, благореоден елен, сърна. 
  В централните части на Дъбраш са сгушени живописните села Ковачевица, Горно Дряново, Лещен, Рибново.

 • Забележителности

 1. Сърница - Стамболова ливада - Горски център Чатъма - 4:30 ч

  От центъра на Сърница тръгвате на север и следвате червена маркировка, която ви извежда по черен път извън селото.

  От центъра на Сърница тръгвате на север и следвате червена маркировка, която ви извежда по черен път извън селото. Откривате панорамно място от където може да видим града с язовира. Пътят навлиза в долина и се движи покрай рекичка. Минавате и две чешми. След около 1 час път. Маркировката се отделя от пътя и започва да се изкачва по-стръмно по склона. Пътят, който напускаме също продължава в посока горски център Чатъма, само че се е по-дълъг и полегат. Подходящ е за изкачване с велосипед. След около 1 час пътеката отново се свързва с пътя. Още 30 минути и достигате до най-високата точка от маршрута – билната Стамболова ливада (1707 м). От там маршрута продължава по долината на малка рекичка приток на Жълтото дере. При техния водослив се намират останките от сгради на Чаушев чарк. След 30 мин, следвайки широката долина на Жълтото дере и сме на Горанов чарк, където през лятото има постоянно хора. След още 30 мин стигаме и водите на язовир Голям Беглик. Следвате западните брегове на залива и след още 30 мин сте при горския център Чатъма.

  Маршрутът е маркиран в червен цвят и е подходящ за пешеходен и велосипеден туризъм (с велосипед е по-добре да се изкачите по черния път).

  Време за преминаване пеша – около 4:30ч.

 2. Сърница - Орлино - Чаирджик - 4 ч

  От Сърница следваме асфалтовия път за Орлино, който ни води до югозападната страна на язовир Доспат.

  От Сърница следвате асфалтовия път за Орлино, който ви води до югозападната страна на язовир Доспат. Започвате да следвате маркировката по пътя, по протежение на който има изградени множество чешми. Постоянно има гледка към язорира, Сърница и Велийшко-виденишкото било. След 1:30 мин, при къмпинг Орлино, надясно се отделя черен път за Чаирджик, но продължавате по обиколния на язовира път. След още 30 мин, при Спортна база Орлино се отделяте от пътя по маркираната в червено пътека, която започва леко да набира височина. След мако повече от час пътеката пресича пътя за Чаирджик и продължава на юг право нагоре за да излезе на обширните поляни на Чаирджик. От там вариантите за връщане са по същия маршрут, по черния път или по билото на Дъбраш през м. Стената.

  Маршрутът е маркиран в червен цвят и е подходящ за пешеходен и велосипеден туризъм (с велосипед е по-добре да се изкачите по черния път).

  Време за преминаване пеша – около 4 ч.

 3. Крушата - Гарвана - Лонгурли - 3:30 ч

  В село Крушата се движимте нагоре, север, и излизате от селото на красиви и панорамни поляни.

  В село Крушата се движимте нагоре, север, и излизате от селото на красиви и панорамни поляни. След малко влизате в гората и следвате пътяка със синя маркировка. За 1:20 мин, при чешмичка, засичате черния път, който се качва също до билото.  До превала ни делят 5 минути. Следвайки вече пътя излизате на билни поляни, в подножието на връх Гарвана(1716). Там срещате и пътя, който идва от Стамболова ливада. От поляните продължавате на С-СИ и се спускате до други обширни поляни, където продължавате на изток и следваме ясен горски път. Без почти да изкачваме, с лека тенденция надолу, за още два часа стигате местността Лонгурли.

  Пътеката е маркирана със син звят.  Маршрута е подходящ за пешеходен туризъм. С велосипед може да се предприеме изкчване до билото следвайки черен път.

  Време за пременаване на маршрута 3:30 ч.

 • Маршрути
 • Туристически услуги
 • Общо описание
 • Забележителности
 • Маршрути
 • Туристически услуги